واحد مالی دوره شبانه
دوشنبه 4 بهمن 1395  |  English  |   |   | 

نوع خبر 
 
 
قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی در دانشگاه تبریز

دانشجویانی که متقاضی مهمان بودن در دانشگاه تبریز می باشند پس از موافقت و درج آن در پورتال وزارت علوم، بایستی قبل از مراجعه به دانشگاه نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال از بابت شهریه ثابت و متغیر به صورت علی الحساب به حساب شماره 504100375 مدیریت امور مالی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه (قابل واریز در کلیه شعب تجارت) اقدام و فیش واریزی را هنگام مراجعه به دانشگاه به واحد وصول ونظارت بر شهریه نوبت دوم دانشگاه تحویل دهند.

دوشنبه 28 آذر 1390  14:34:8

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 بهمن 1395  4:4:18
تعداد بازديد از اين خبر : 3996
تماس با ما    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :