واحد مالی دوره شبانه
دوشنبه 4 بهمن 1395  |  English  |   |   | 

نوع خبر 
 
 
مطلب بسیار ضروری
به استحضار آن عده از دانشجویان نوبت دوم که بدون رعایت مقررات مالی انتخاب واحد نموده اندُ میرساند برابر قوانین نسبت به حذف انتخاب واحد نامبرده گان اقدام گردیده است. ضروری است نسبت به تسویه بدهی اقدام سریع نمایند.
يکشنبه 20 شهريور 1390  7:57:9

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 بهمن 1395  4:3:57
تعداد بازديد از اين خبر : 5402
تماس با ما    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :