واحد مالی دوره شبانه
دوشنبه 4 بهمن 1395  |  English  |   |   | 
نمایش بر اساس 
 فرم استرداد شهریه
دانشجویانی که از دانشگاه بابت شهریه طلب دارند بایستی فرم مذکور را تکمیل و بعد از امضاء به واحد وصول و نظارت بر شهریه نوبت دوم تحویل دهند.
تاریخ درج : شنبه 3 دى 1390
دانلود فرم
تماس با ما    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :